Tar fram förslag på hur energiförbrukningen kan sänkas

Vi tittar på vad för typ av upvärmningssystem och ventilation som finns i fastigheten och tar fram en underhållsplan

Vi tittar även på om det är lönsamt att byta ut utrustning till annan typ för att erhålla lägre kostnader

Elradiatorer

Luftvärme

Vattenradiatorer

Bergvärme